Četvrtak
05.10.2023.

par: Skitarelić - Vila
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
5 Pozderac - Putić (4) 3 E K +2  200 2 2
6 Pozderac - Putić (4) 4 N Q +2 480   0 2
7 Pozderac - Putić (4) 3 NT W 2 =  600 0 2
8 Pozderac - Putić (4) 4 E J -4 200   1 3
9 Juračić - Kesić (14) 5 N Q -1  50 -5 -2
10 Juračić - Kesić (14) 4 W 8 -1 100   12 10
11 Juračić - Kesić (14) 3 S 5 +2 150   -2 8
12 Juračić - Kesić (14) 3 NT W Q =  400 0 8
13 Cetina - Pokorny (2) 3 W A =  140 -5 3
14 Cetina - Pokorny (2) 6 E 7 =  980 -14 -11
15 Cetina - Pokorny (2) 3 N Q = 140   4 -7
16 Cetina - Pokorny (2) 2 W A =  110 -7 -14
17 Kvajo - Poklepović (15) 6 W 9 -3 150   12 -2
18 Kvajo - Poklepović (15) 4 E A =  420 -4 -6
19 Kvajo - Poklepović (15) 5 E 7 +2  640 2 -4
20 Kvajo - Poklepović (15) 4 W A =  620 -2 -6
21 Matković - Marušić (7) 4 W 5 +3  510 5 -1
22 Matković - Marušić (7) 2 E K +2  130 0 -1
23 Matković - Marušić (7) 3 NT S 5 -2  200 -4 -5
24 Matković - Marušić (7) 3 NT N 3 +1 430   4 -1
25 Glavić - Butković V. (13) 3 N 4 -1  50 1 0
26 Glavić - Butković V. (13) 2 E 5 +2  170 0 0
27 Glavić - Butković V. (13) 2 x N 9 +1 570   10 10
28 Glavić - Butković V. (13) 3 W K =  110 0 10
29 Ravlić - Škreblin (10) 2 S Q +1 140   0 10
30 Ravlić - Škreblin (10) 5 E J -1 50   10 20
31 Ravlić - Škreblin (10) 5 S K +1 620   7 27
32 Ravlić - Škreblin (10) 2 E A +1  140 0 27
                27