Četvrtak
05.10.2023.

par: Matković - Marušić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
17 Komnenović - Karnelutti (9) 3 NT W 6 +3  490 1 1
18 Komnenović - Karnelutti (9) 4 E A -1 50   -7 -6
19 Komnenović - Karnelutti (9) 3 NT W 8 +3  690 0 -6
20 Komnenović - Karnelutti (9) 4 E 2 =  620 2 -4
25 Žorž - Andrijašević (8) 2 E 2 =  110 1 -3
26 Žorž - Andrijašević (8) 2 E 5 +2  170 0 -3
27 Žorž - Andrijašević (8) 5 x W 5 -3 500   -9 -12
28 Žorž - Andrijašević (8) 3 W 6 -1 50   -4 -16
1 Jovančević - Žilić (1) 1 NT E K =  90 1 -15
2 Jovančević - Žilić (1) 3 W J =  140 3 -12
3 Jovančević - Žilić (1) 2 N K = 110   -3 -15
4 Jovančević - Žilić (1) 4 N 9 -2  200 5 -10
9 Butković M. - Rex (11) 4 W Q -1 100   1 -9
10 Butković M. - Rex (11) 4 W 8 =  620 2 -7
11 Butković M. - Rex (11) 1 NT S 6 +2 150   2 -5
12 Butković M. - Rex (11) 3 NT W 2 +1  430 1 -4
21 Skitarelić - Vila (3) 4 W 5 +3  510 -5 -9
22 Skitarelić - Vila (3) 2 E K +2  130 0 -9
23 Skitarelić - Vila (3) 3 NT S 5 -2  200 4 -5
24 Skitarelić - Vila (3) 3 NT N 3 +1 430   -4 -9
29 Mastrović - Kancijanić (16) 4 E K -1 100   1 -8
30 Mastrović - Kancijanić (16) 3 NT W 2 +1  430 1 -7
31 Mastrović - Kancijanić (16) 3 S 7 +3 170   4 -3
32 Mastrović - Kancijanić (16) 4 E A =  620 10 7
5 Erceg - Doričić (6) 3 E K +2  200 -2 5
6 Erceg - Doričić (6) 3 NT N 5 +2 460   1 6
7 Erceg - Doričić (6) 3 NT W K =  600 0 6
8 Erceg - Doričić (6) 3 NT N 7 = 400   -6 0
                0