Četvrtak
05.10.2023.

par: Pozderac - Putić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
5 Skitarelić - Vila (3) 3 E K +2  200 -2 -2
6 Skitarelić - Vila (3) 4 N Q +2 480   0 -2
7 Skitarelić - Vila (3) 3 NT W 2 =  600 0 -2
8 Skitarelić - Vila (3) 4 E J -4 200   -1 -3
13 Mastrović - Kancijanić (16) 3 NT S 6 -4  400 10 7
14 Mastrović - Kancijanić (16) 6 E 5 -1 50   -3 4
15 Mastrović - Kancijanić (16) PASS N   0  -1 3
16 Mastrović - Kancijanić (16) 4 x W A -2 500   -8 -5
21 Erceg - Doričić (6) 4 W 5 +3  510 -5 -10
22 Erceg - Doričić (6) 2 W 10 +1  140 0 -10
23 Erceg - Doričić (6) 3 NT N 3 -2  200 4 -6
24 Erceg - Doričić (6) 3 N 3 +2 150   4 -2
29 Komnenović - Karnelutti (9) 3 S Q = 140   0 -2
30 Komnenović - Karnelutti (9) 3 NT W 9 +2  460 2 0
31 Komnenović - Karnelutti (9) 2 NT S K +1 150   5 5
32 Komnenović - Karnelutti (9) 3 NT W 9 -2 200   -8 -3
9 Jovančević - Žilić (1) 5 N Q -1  50 5 2
10 Jovančević - Žilić (1) 4 x N A -3  800 6 8
11 Jovančević - Žilić (1) 3 NT N Q = 400   -5 3
12 Jovančević - Žilić (1) 3 NT W 9 =  400 0 3
17 Butković M. - Rex (11) 3 NT E Q +2  460 0 3
18 Butković M. - Rex (11) 4 E A =  420 4 7
19 Butković M. - Rex (11) 6 W 8 =  1370 12 19
20 Butković M. - Rex (11) 2 E 5 +3  200 -8 11
25 Glad - Suljagić (5) 1 NT S 5 -1  50 -1 10
26 Glad - Suljagić (5) 2 E 5 +2  170 0 10
27 Glad - Suljagić (5) 3 x N 9 -2  300 9 19
28 Glad - Suljagić (5) 4 W J =  130 1 20
                20