Četvrtak
05.10.2023.

par: Glad - Suljagić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Juračić - Kesić (14) 3 W 10 +1  170 -3 -3
2 Juračić - Kesić (14) 4 E 5 -1 50   2 -1
3 Juračić - Kesić (14) 2 N K = 110   3 2
4 Juračić - Kesić (14) 2 x E Q -1 200   5 7
5 Cetina - Pokorny (2) 3 E Q +2  200 2 9
6 Cetina - Pokorny (2) 4 S 4 +3 510   1 10
7 Cetina - Pokorny (2) 3 NT W 2 =  600 0 10
8 Cetina - Pokorny (2) 2 W A =  90 -7 3
9 Kvajo - Poklepović (15) 3 S A +1 130   0 3
10 Kvajo - Poklepović (15) 4 W 8 =  620 -2 1
11 Kvajo - Poklepović (15) 3 NT S 5 +1 430   6 7
12 Kvajo - Poklepović (15) 3 NT W 8 -1 50   10 17
13 Peroš - Starčević (12) 5 N J -2  200 -6 11
14 Peroš - Starčević (12) 6 E 2 -1 50   3 14
15 Peroš - Starčević (12) 1 W 5 +1  110 -3 11
16 Peroš - Starčević (12) 2 W 4 -1 100   -2 9
17 Glavić - Butković V. (13) 3 NT E 7 +3  490 -1 8
18 Glavić - Butković V. (13) 4 E K -1 50   7 15
19 Glavić - Butković V. (13) 3 NT W 8 +4  720 -1 14
20 Glavić - Butković V. (13) 4 W A =  620 -2 12
21 Ravlić - Škreblin (10) 6 W 4 +1  1010 -7 5
22 Ravlić - Škreblin (10) 2 E K =  110 1 6
23 Ravlić - Škreblin (10) 3 NT S 8 +1 630   12 18
24 Ravlić - Škreblin (10) 5 N 3 = 400   3 21
25 Pozderac - Putić (4) 1 NT S 5 -1  50 1 22
26 Pozderac - Putić (4) 2 E 5 +2  170 0 22
27 Pozderac - Putić (4) 3 x N 9 -2  300 -9 13
28 Pozderac - Putić (4) 4 W J =  130 -1 12
                12