Ponedjeljak
02.10.2023.

par: Doričić Jasna - Erceg Iva
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (4) 1 NT W 7 +2  150 1,42% 1,42%
2 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (4) 2 W 7 =  110 11,08% 6,25%
3 Matković Lovro - Marušić Ozren (12) 5 S J +2 440   20,83% 11,11%
4 Matković Lovro - Marušić Ozren (12) 2 E 5 +2  170 79,17% 28,13%
5 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 4 x W A -3 500   79,17% 38,33%
6 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 2 E J -2 200   98,58% 48,38%
7 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (2) 4 E 4 +1  650 69,42% 51,38%
8 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (2) 4 E 6 +2  480 1,42% 45,14%
9 Butković Vedran - Putić Denis (5) 3 N Q -1  50 69,42% 47,83%
10 Butković Vedran - Putić Denis (5) 4 W 4 -1 100   69,42% 49,99%
11 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 3 NT S 10 +2 460   69,42% 51,76%
12 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 1 NT N 10 = 90   40,25% 50,80%
13 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 3 N A +1 170   59,75% 51,49%
14 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 7 NT N 4 = 1520   59,75% 52,08%
15 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (11) 3 S 6 +1 170   69,42% 53,23%
16 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (11) 2 N J +2 170   69,42% 54,24%
17 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 N A +2 200   1,42% 51,14%
18 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 NT N 8 -1  100 1,42% 48,38%
19 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (6) 2 W 5 -1 100   50,00% 48,46%
20 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (6) 3 NT N 6 +1 630   59,75% 49,03%
21 Peroš Gordana - Starčević Marijan (8) 1 NT N 4 -1  100 59,75% 49,54%
22 Peroš Gordana - Starčević Marijan (8) 3 NT E 4 +2  660 40,25% 49,11%
23 bye (14) -   60,00% 49,59%
24 bye (14) -   60,00% 50,02%
25 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (10) 2 W 6 +2  130 79,17% 51,19%
26 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (10) 2 NT E J -1 100   50,00% 51,14%
                159,56