Četvrtak
28.09.2023.

par: Skitarelić - Vila
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Glad - Suljagić (7) 4 E 9 +2  480 0 0
2 Glad - Suljagić (7) 4 S J -2  200 3 3
3 Glad - Suljagić (7) 1 NT N 9 = 90   3 6
4 Erceg - Sclaunich (8) 5 x S K -2  500 -7 -1
5 Erceg - Sclaunich (8) 3 N A -1  100 -3 -4
6 Erceg - Sclaunich (8) 3 NT E 4 +3  690 0 -4
13 Žorž - Andrijašević (11) 4 N A +1 650   0 -4
14 Žorž - Andrijašević (11) 3 W 4 =  110 2 -2
15 Žorž - Andrijašević (11) 3 NT N 4 +1 630   1 -1
25 Kancijanić - Mastrović (10) 1 NT N 3 -1  50 0 -1
26 Kancijanić - Mastrović (10) 4 W 10 =  620 0 -1
27 Kancijanić - Mastrović (10) 2 W 10 -1 50   -2 -3
16 Peroš - Starčević (5) 5 E K -1 100   -5 -8
17 Peroš - Starčević (5) 4 S K +1 450   -4 -12
18 Peroš - Starčević (5) 6 E A =  920 9 -3
10 Doričić - Ravlić (2) 6 x N Q -2  500 12 9
11 Doričić - Ravlić (2) 1 W 5 +1  110 0 9
12 Doričić - Ravlić (2) 4 N A -1  100 0 9
22 Kvajo - Poklepović (1) 2 E 7 +1  110 0 9
23 Kvajo - Poklepović (1) 4 W 9 +1  650 0 9
24 Kvajo - Poklepović (1) 6 W 5 =  920 -10 -1
7 bye (12) -   3 2
8 bye (12) -   3 5
9 bye (12) -   3 8
19 Putić - Butković V. (6) 4 N 10 = 420   0 8
20 Putić - Butković V. (6) 3 NT N 9 +1 630   4 12
21 Putić - Butković V. (6) 4 W K +1  450 0 12
                12