Četvrtak
28.09.2023.

par: Glad - Suljagić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Skitarelić - Vila (4) 4 E 9 +2  480 0 0
2 Skitarelić - Vila (4) 4 S J -2  200 -3 -3
3 Skitarelić - Vila (4) 1 NT N 9 = 90   -3 -6
10 Žorž - Andrijašević (11) 4 N 6 +1 150   -1 -7
11 Žorž - Andrijašević (11) 1 W 2 =  80 1 -6
12 Žorž - Andrijašević (11) 4 N A -1  100 0 -6
22 Kancijanić - Mastrović (10) 2 S 10 -1  50 -2 -8
23 Kancijanić - Mastrović (10) 4 W 9 +2  680 1 -7
24 Kancijanić - Mastrović (10) 3 NT W 2 +2  460 -1 -8
13 Doričić - Ravlić (2) 4 x N A +1 990   -8 -16
14 Doričić - Ravlić (2) 4 E A =  420 6 -10
15 Doričić - Ravlić (2) 3 NT S 8 +2 660   -2 -12
7 Butković M. - Rex (9) 2 N 4 +3 150   2 -10
8 Butković M. - Rex (9) 2 NT S 3 +1 150   -3 -13
9 Butković M. - Rex (9) 1 NT E K +1  120 2 -11
19 Erceg - Sclaunich (8) 4 N 10 = 420   0 -11
20 Erceg - Sclaunich (8) 3 NT S 5 +1 630   4 -7
21 Erceg - Sclaunich (8) 4 W K +1  450 0 -7
4 bye (12) -   3 -4
5 bye (12) -   3 -1
6 bye (12) -   3 2
16 Kvajo - Poklepović (1) 4 E K -1 100   5 7
17 Kvajo - Poklepović (1) 3 S 8 +2 150   -5 2
18 Kvajo - Poklepović (1) 5 E A +1  420 2 4
25 Peroš - Starčević (5) 1 NT N 3 -1  50 0 4
26 Peroš - Starčević (5) 4 W 10 =  620 0 4
27 Peroš - Starčević (5) 4 S K = 130   -4 0
                0