Četvrtak
28.09.2023.

par: Peroš - Starčević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
7 Žorž - Andrijašević (11) 3 NT S 2 +3 690   10 10
8 Žorž - Andrijašević (11) 2 NT S 3 = 120   2 12
9 Žorž - Andrijašević (11) 2 N A +1 140   5 17
19 Kancijanić - Mastrović (10) 4 N 10 = 420   0 17
20 Kancijanić - Mastrović (10) 2 N 9 +3 150   8 25
21 Kancijanić - Mastrović (10) 4 W K +1  450 0 25
10 Butković M. - Rex (9) 6 N A = 1370   -15 10
11 Butković M. - Rex (9) 2 W 2 =  110 0 10
12 Butković M. - Rex (9) 3 E 5 -1 50   -4 6
4 Juračić - Kesić (3) 4 N 7 -1  100 -4 2
5 Juračić - Kesić (3) 4 E K -1 50   -2 0
6 Juračić - Kesić (3) 3 NT E J +2  660 -1 -1
16 Skitarelić - Vila (4) 5 E K -1 100   5 4
17 Skitarelić - Vila (4) 4 S K +1 450   4 8
18 Skitarelić - Vila (4) 6 E A =  920 -9 -1
1 bye (12) -   3 2
2 bye (12) -   3 5
3 bye (12) -   3 8
13 Erceg - Sclaunich (8) 4 N A +1 650   0 8
14 Erceg - Sclaunich (8) 4 E 10 -1 50   5 13
15 Erceg - Sclaunich (8) 3 NT N 6 = 600   0 13
22 Doričić - Ravlić (2) 3 E Q =  110 0 13
23 Doričić - Ravlić (2) 2 W 9 +3  200 -10 3
24 Doričić - Ravlić (2) 3 NT W 9 +3  490 0 3
25 Glad - Suljagić (7) 1 NT N 3 -1  50 0 3
26 Glad - Suljagić (7) 4 W 10 =  620 0 3
27 Glad - Suljagić (7) 4 S K = 130   4 7
                7