Ponedjeljak
25.09.2023.

par: Jovančević Robert - Žilić Ivica
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 5 E A -1 100   100,00% 100,00%
8 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 3 NT W 10 -1 50   62,50% 81,25%
9 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 2 N 2 +2 170   25,00% 62,50%
1 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 3 W A =  140 37,50% 56,25%
2 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 3 NT N 10 -2  200 37,50% 52,50%
3 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 3 NT E 5 =  600 62,50% 54,17%
4 Matković Lovro - Marušić Ozren (5) 6 NT E 7 =  1440 100,00% 60,71%
5 Matković Lovro - Marušić Ozren (5) 2 E A -2 100   0,00% 53,13%
6 Matković Lovro - Marušić Ozren (5) 2 NT W 6 =  120 100,00% 58,33%
13 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 3 W A +1  170 0,00% 52,50%
14 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 3 NT W J +1  430 0,00% 47,73%
15 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 4 E 9 +1  450 62,50% 48,96%
19 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 2 NT N 7 -1  50 87,50% 51,92%
20 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 4 N 6 -1  100 75,00% 53,57%
21 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 2 W K +3  200 62,50% 54,17%
10 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 3 E K +1  130 75,00% 55,47%
11 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 3 W A -2 100   75,00% 56,62%
12 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 2 x W 3 -3 500   100,00% 59,03%
22 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 4 x W 5 -1 200   25,00% 57,24%
23 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 4 E 10 =  620 100,00% 59,38%
24 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 1 NT W J -2 100   100,00% 61,31%
16 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (4) 4 W A -1 100   37,50% 60,23%
17 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (4) 3 NT W Q +1  430 50,00% 59,78%
18 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (4) 3 NT N J +2 660   62,50% 59,90%
25 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 1 NT E 2 +1  120 12,50% 58,00%
26 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 6 E 7 =  1370 75,00% 58,65%
27 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 NT E J +1  430 87,50% 59,72%
                129,00