Ponedjeljak
25.09.2023.

par: Doričić Jasna - Erceg Iva
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (4) 4 x E K -3 800   0,00% 0,00%
23 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (4) 3 E 10 +1  170 62,50% 31,25%
24 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (4) 2 N 9 +1 140   50,00% 37,50%
7 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 4 W K =  620 75,00% 46,88%
8 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 3 NT W 4 -1 50   37,50% 45,00%
9 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 3 N 2 +1 170   75,00% 50,00%
1 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 3 W A =  140 37,50% 48,21%
2 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 3 NT N 8 -2  200 37,50% 46,88%
3 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 3 NT E 2 -1 100   100,00% 52,78%
10 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 x N A = 730   0,00% 47,50%
11 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 W K -1 50   100,00% 52,27%
12 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 NT N 4 +3 690   12,50% 48,96%
19 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 2 NT N 7 -1  50 12,50% 46,15%
20 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 4 N 6 -1  100 25,00% 44,64%
21 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 2 W K +3  200 37,50% 44,17%
13 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 3 E 8 -1 100   75,00% 46,09%
14 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 4 E Q -1 50   100,00% 49,26%
15 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 4 E 4 +2  480 0,00% 46,53%
16 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 6 x S A -2  300 100,00% 49,34%
17 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 3 NT W 7 +1  430 50,00% 49,38%
18 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 3 NT S J +1 630   87,50% 51,19%
25 Matković Lovro - Marušić Ozren (5) 3 W A +1  170 37,50% 50,57%
26 Matković Lovro - Marušić Ozren (5) 6 E 6 =  1370 25,00% 49,46%
27 Matković Lovro - Marušić Ozren (5) 3 NT E 6 =  400 50,00% 49,48%
4 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 3 NT W 10 +3  690 50,00% 49,50%
5 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 3 W J -1 50   25,00% 48,56%
6 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 3 E A -3 300   0,00% 46,76%
                101,00