Ponedjeljak
25.09.2023.

par: Kvajo Zoran - Poklepović Marin
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 4 x E K -3 800   100,00% 100,00%
23 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 E 10 +1  170 37,50% 68,75%
24 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 2 N 9 +1 140   50,00% 62,50%
4 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 4 W 10 +2  680 12,50% 50,00%
5 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 W J =  110 62,50% 52,50%
6 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 S K -1  50 75,00% 56,25%
13 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 4 E 8 -2 200   100,00% 62,50%
14 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 2 E J +2  170 75,00% 64,06%
15 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (10) 4 E 3 +1  450 62,50% 63,89%
7 Matković Lovro - Marušić Ozren (5) 3 W K +1  170 50,00% 62,50%
8 Matković Lovro - Marušić Ozren (5) 3 NT E 5 =  400 0,00% 56,82%
9 Matković Lovro - Marušić Ozren (5) 2 N Q +2 170   25,00% 54,17%
10 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 1 NT E 5 +2  150 100,00% 57,69%
11 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 5 N K = 400   0,00% 53,57%
12 Peroš Gordana - Starčević Marijan (6) 3 NT N 10 = 600   75,00% 55,00%
19 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 2 NT N 7 -1  50 12,50% 52,34%
20 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 4 S Q -2  200 0,00% 49,26%
21 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (3) 3 W 6 +1  130 87,50% 51,39%
25 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 4 W 2 =  620 100,00% 53,95%
26 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 6 E A =  1370 75,00% 55,00%
27 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 3 NT E J +1  430 87,50% 56,55%
16 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 4 W A -1 100   62,50% 56,82%
17 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 3 NT W Q +1  430 50,00% 56,52%
18 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 3 NT N J +2 660   37,50% 55,73%
1 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 4 W A -1 50   12,50% 54,00%
2 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 3 NT N 9 -2  200 62,50% 54,33%
3 Glad Slavica - Suljagić Salih (9) 3 NT W 10 =  600 37,50% 53,70%
                116,00