Četvrtak
21.09.2023.

par: Cetina - Barbieri
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
19 Vila - Skitarelić (10) 4 W 4 +1  650 5 5
20 Vila - Skitarelić (10) 2 N 5 = 110   -5 0
21 Vila - Skitarelić (10) 3 NT N 3 +1 630   -1 -1
25 Škreblin - Erceg (2) 3 NT W 4 =  600 0 -1
26 Škreblin - Erceg (2) 1 NT S 4 -1  100 0 -1
27 Škreblin - Erceg (2) 2 NT S 6 -1  50 -4 -5
7 Jovančević - Žilić (7) 2 W J -1 100   -4 -9
8 Jovančević - Žilić (7) 4 N 10 +1 450   0 -9
9 Jovančević - Žilić (7) 4 N 2 +1 450   0 -9
10 Glad - Suljagić (8) 3 W 4 -1 100   0 -9
11 Glad - Suljagić (8) 2 S Q = 110   2 -7
12 Glad - Suljagić (8) 3 S A -2  200 1 -6
4 Matković - Marušić (3) 3 S K -1  100 -4 -10
5 Matković - Marušić (3) 4 E 9 -1 50   2 -8
6 Matković - Marušić (3) 3 E 9 +1  130 0 -8
13 Glavić - Fabijanić (6) 1 N 6 +2 140   0 -8
14 Glavić - Fabijanić (6) PASS N   0  1 -7
15 Glavić - Fabijanić (6) 1 NT W 2 +3  180 0 -7
22 Starčević - Peroš (4) 3 NT W A +1  630 0 -7
23 Starčević - Peroš (4) 3 W 4 +2  150 -4 -11
24 Starčević - Peroš (4) 4 S J +1 450   0 -11
16 Kvajo - Poklepović (1) 2 N 8 -1  50 0 -11
17 Kvajo - Poklepović (1) 4 W 8 +1  450 0 -11
18 Kvajo - Poklepović (1) 3 NT N 5 +1 630   0 -11
1 Ravlić - Sclaunich (5) 3 E 8 +1  130 -3 -14
2 Ravlić - Sclaunich (5) 4 W A -2 100   4 -10
3 Ravlić - Sclaunich (5) 4 W A +2  680 -2 -12
                -12