Četvrtak
21.09.2023.

par: Kvajo - Poklepović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Starčević - Peroš (4) 5 E 4 -1 50   2 2
2 Starčević - Peroš (4) 2 W 5 +1  140 -2 0
3 Starčević - Peroš (4)   N   -   -3 -3
22 Glad - Suljagić (8) 3 NT W K +1  630 0 -3
23 Glad - Suljagić (8) 4 W 10 +1  150 4 1
24 Glad - Suljagić (8) 4 S 6 +1 450   0 1
4 Glavić - Fabijanić (6) 3 E Q =  110 5 6
5 Glavić - Fabijanić (6) 2 W J +1  140 4 10
6 Glavić - Fabijanić (6) 1 NT E Q +1  120 0 10
13 Matković - Marušić (3) 3 N 7 +2 150   -1 9
14 Matković - Marušić (3) 2 S 10 +2 170   -4 5
15 Matković - Marušić (3) 2 W 2 +3  150 -1 4
7 Škreblin - Erceg (2) 2 E 8 +2  130 2 6
8 Škreblin - Erceg (2) 4 N Q +1 450   0 6
9 Škreblin - Erceg (2) 4 S A +1 450   0 6
19 Jovančević - Žilić (7) 2 W 4 +3  200 7 13
20 Jovančević - Žilić (7) 2 E A -2 200   6 19
21 Jovančević - Žilić (7) 5 N 4 = 600   0 19
10 Ravlić - Sclaunich (5) 4 W 9 -3 300   -5 14
11 Ravlić - Sclaunich (5) 4 W K -1 50   -1 13
12 Ravlić - Sclaunich (5) 4 x S Q -3  800 11 24
16 Cetina - Barbieri (9) 2 N 8 -1  50 0 24
17 Cetina - Barbieri (9) 4 W 8 +1  450 0 24
18 Cetina - Barbieri (9) 3 NT N 5 +1 630   0 24
25 Vila - Skitarelić (10) 4 W A +1  650 1 25
26 Vila - Skitarelić (10) 2 E A =  110 0 25
27 Vila - Skitarelić (10) 2 E 6 -2 100   0 25
                25