Četvrtak
21.09.2023.

par: Vila - Skitarelić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
19 Cetina - Barbieri (9) 4 W 4 +1  650 -5 -5
20 Cetina - Barbieri (9) 2 N 5 = 110   5 0
21 Cetina - Barbieri (9) 3 NT N 3 +1 630   1 1
1 Glavić - Fabijanić (6) 5 E 4 -1 50   -2 -1
2 Glavić - Fabijanić (6) 4 W 2 -2 100   -4 -5
3 Glavić - Fabijanić (6) 3 E 5 +2  200 -9 -14
10 Škreblin - Erceg (2) 3 W J -1 100   0 -14
11 Škreblin - Erceg (2) 4 S 7 -3  150 5 -9
12 Škreblin - Erceg (2) 4 E 2 -2 100   -8 -17
4 Ravlić - Sclaunich (5) 3 S K = 140   -2 -19
5 Ravlić - Sclaunich (5) 3 E 10 +1  170 4 -15
6 Ravlić - Sclaunich (5) 1 E A +2  140 0 -15
16 Starčević - Peroš (4) 2 S 10 -1  50 0 -15
17 Starčević - Peroš (4) 4 W A +1  450 0 -15
18 Starčević - Peroš (4) 3 NT S K +2 660   1 -14
7 Glad - Suljagić (8) 1 W J -1 100   -4 -18
8 Glad - Suljagić (8) 4 N 2 +1 450   0 -18
9 Glad - Suljagić (8) 4 S A = 420   1 -17
13 Jovančević - Žilić (7) 1 N 7 +3 170   1 -16
14 Jovančević - Žilić (7) 5 N A -2  100 -4 -20
15 Jovančević - Žilić (7) 2 E J +3  150 1 -19
22 Matković - Marušić (3) 3 NT W J +1  630 0 -19
23 Matković - Marušić (3) 3 S A = 140   -10 -29
24 Matković - Marušić (3) 4 S J = 420   1 -28
25 Kvajo - Poklepović (1) 4 W A +1  650 -1 -29
26 Kvajo - Poklepović (1) 2 E A =  110 0 -29
27 Kvajo - Poklepović (1) 2 E 6 -2 100   0 -29
                -29