Četvrtak
21.09.2023.

par: Matković - Marušić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
25 Glavić - Fabijanić (6) 3 E 10 +1  170 -10 -10
26 Glavić - Fabijanić (6) 2 E 8 =  110 0 -10
27 Glavić - Fabijanić (6) 2 E K -2 100   0 -10
7 Ravlić - Sclaunich (5) 2 E 5 +3  150 3 -7
8 Ravlić - Sclaunich (5) 4 N Q +1 450   0 -7
9 Ravlić - Sclaunich (5) 4 N 7 +1 450   0 -7
1 Glad - Suljagić (8) 3 NT E 3 =  400 9 2
2 Glad - Suljagić (8) 3 W A =  140 2 4
3 Glad - Suljagić (8) 4 W K =  620 0 4
13 Kvajo - Poklepović (1) 3 N 7 +2 150   1 5
14 Kvajo - Poklepović (1) 2 S 10 +2 170   4 9
15 Kvajo - Poklepović (1) 2 W 2 +3  150 1 10
4 Cetina - Barbieri (9) 3 S K -1  100 4 14
5 Cetina - Barbieri (9) 4 E 9 -1 50   -2 12
6 Cetina - Barbieri (9) 3 E 9 +1  130 0 12
10 Starčević - Peroš (4) 3 W J =  140 -6 6
11 Starčević - Peroš (4) 4 N 7 -1  50 -2 4
12 Starčević - Peroš (4) 2 S Q -1  100 4 8
19 Škreblin - Erceg (2) 2 W 4 +3  200 -7 1
20 Škreblin - Erceg (2) 1 NT S 3 -1  100 1 2
21 Škreblin - Erceg (2) 3 NT S 5 = 600   0 2
22 Vila - Skitarelić (10) 3 NT W J +1  630 0 2
23 Vila - Skitarelić (10) 3 S A = 140   10 12
24 Vila - Skitarelić (10) 4 S J = 420   -1 11
16 Jovančević - Žilić (7) 3 E A -1 100   4 15
17 Jovančević - Žilić (7) 4 E K +1  450 0 15
18 Jovančević - Žilić (7) 3 NT N 8 +1 630   0 15
                15