Ponedjeljak
18.09.2023.

par: Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 4 E 9 =  620 20,83% 20,83%
26 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 2 S A +1 140   20,83% 20,83%
11 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 3 N A +2 150   11,08% 17,58%
12 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 2 E A +1  140 59,75% 28,13%
19 Butković Vedran - Lautar Orlando (2) 2 W K +2  130 40,25% 30,55%
20 Butković Vedran - Lautar Orlando (2) 4 E 3 +2  680 20,83% 28,93%
23 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 3 NT N 6 = 600   30,58% 29,17%
24 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 3 NT S 3 = 400   59,75% 32,99%
7 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 4 S 7 -1  100 69,42% 37,04%
8 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 3 NT S 4 -1  50 30,58% 36,39%
1 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 4 E A =  420 30,58% 35,86%
2 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 2 E 4 +2  170 79,17% 39,47%
9 Sclaunich Jane - Glavić Zoran (3) 4 N Q = 420   20,83% 38,04%
10 Sclaunich Jane - Glavić Zoran (3) 4 E 9 -1 100   1,42% 35,42%
3 bye (14) -   60,00% 37,06%
4 bye (14) -   60,00% 38,49%
17 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 NT S J = 400   1,42% 36,31%
18 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 4 E 5 =  420 79,17% 38,69%
13 Kvajo Zoran - Putić Denis (8) 3 NT E 5 +2  660 1,42% 36,73%
14 Kvajo Zoran - Putić Denis (8) 4 E A -2 100   1,42% 34,97%
15 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (9) 2 W A -2 100   30,58% 34,76%
16 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (9) 2 NT W 2 -3 300   1,42% 33,24%
5 Dobrijević Stella - Kobas Marko (5) 3 NT S J -1  100 30,58% 33,13%
6 Dobrijević Stella - Kobas Marko (5) 2 N 9 = 110   79,17% 35,05%
21 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (11) 3 NT W 8 -2 100   88,92% 37,20%
22 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (11) 3 NT S 7 +2 460   69,42% 38,44%
                119,93