Ponedjeljak
18.09.2023.

par: Butković Vedran - Lautar Orlando
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
17 Dobrijević Stella - Kobas Marko (5) 5 S K -3  150 1,42% 1,42%
18 Dobrijević Stella - Kobas Marko (5) 4 E 6 =  420 20,83% 11,13%
25 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 3 NT W 4 +2  660 88,92% 37,06%
26 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 3 E A =  140 79,17% 47,58%
19 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 2 W K +2  130 59,75% 50,02%
20 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 4 E 3 +2  680 79,17% 54,88%
7 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 4 S 5 -1  100 30,58% 51,40%
8 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 NT S 4 -1  50 69,42% 53,66%
3 Sclaunich Jane - Glavić Zoran (3) 5 x S A -2  300 20,83% 50,01%
4 Sclaunich Jane - Glavić Zoran (3) 3 N 8 +1 170   98,58% 54,87%
5 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 3 NT S 6 -1  100 69,42% 56,19%
6 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 4 N 9 -1  50 69,42% 57,29%
21 bye (14) -   62,17% 57,67%
22 bye (14) -   62,17% 57,99%
11 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (9) 3 S 4 +1 130   50,00% 57,46%
12 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (9) 2 E Q -1 50   98,58% 60,03%
15 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 1 NT N 4 = 90   59,75% 60,01%
16 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 2 W 4 -1 100   50,00% 59,45%
1 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 4 E K +1  450 98,58% 61,51%
2 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 4 E 3 +1  450 98,58% 63,37%
9 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 4 N Q = 420   20,83% 61,34%
10 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 4 E K +2  680 59,75% 61,27%
13 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (11) 4 E 2 +1  650 69,42% 61,62%
14 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (11) 4 x E 2 -2 300   59,75% 61,55%
23 Kvajo Zoran - Putić Denis (8) 2 E K -2 200   40,25% 60,69%
24 Kvajo Zoran - Putić Denis (8) 4 x W 5 -4 800   98,58% 62,15%
                193,91