Ponedjeljak
18.09.2023.

par: Skitarelić Nenad - Vila Želimir
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
15 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 2 W A =  110 1,42% 1,42%
16 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 2 W 4 =  110 11,08% 6,25%
3 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 4 S A -1  50 50,00% 20,83%
4 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 2 NT N 6 -1  100 59,75% 30,56%
25 bye (14) -   60,00% 36,45%
26 bye (14) -   60,00% 40,38%
1 Sclaunich Jane - Glavić Zoran (3) 3 E A +2  150 1,42% 34,81%
2 Sclaunich Jane - Glavić Zoran (3) 3 E 4 +1  170 20,83% 33,06%
17 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 6 S K -2  100 40,25% 33,86%
18 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 3 W 9 +2  200 59,75% 36,45%
7 Kvajo Zoran - Putić Denis (8) 3 E A +1  170 30,58% 35,92%
8 Kvajo Zoran - Putić Denis (8) 3 NT S 6 +1 430   98,58% 41,14%
11 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 3 S 4 = 110   79,17% 44,06%
12 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 2 W 3 +1  140 59,75% 45,18%
23 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 3 NT N 6 = 600   30,58% 44,21%
24 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 2 x W 7 -1 100   79,17% 46,40%
5 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (9) 3 NT N 6 +1 630   1,42% 43,75%
6 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (9) 4 N 9 -1  50 69,42% 45,18%
9 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 4 N 7 -1  50 98,58% 47,99%
10 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 4 E 7 +2  680 59,75% 48,57%
19 Dobrijević Stella - Kobas Marko (5) 1 NT E 7 +3  180 11,08% 46,79%
20 Dobrijević Stella - Kobas Marko (5) 4 E 10 +3  710 40,25% 46,49%
13 Butković Vedran - Lautar Orlando (2) 4 E 2 +1  650 30,58% 45,80%
14 Butković Vedran - Lautar Orlando (2) 4 x E 2 -2 300   40,25% 45,57%
21 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 3 NT W 8 -2 100   11,08% 44,19%
22 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 3 NT S 7 +2 460   30,58% 43,67%
                136,24