Ponedjeljak
18.09.2023.

par: Karnelutti Ana - Komnenović Irena
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 3 NT W J =  400 1,42% 1,42%
22 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 3 NT S 7 +2 460   69,42% 35,42%
23 bye (14) -   60,00% 43,61%
24 bye (14) -   60,00% 47,71%
13 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (9) 4 E 8 +1  650 30,58% 44,28%
14 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (9) 3 NT N J +1 430   79,17% 50,10%
3 Dobrijević Stella - Kobas Marko (5) 4 W 3 -1 100   79,17% 54,25%
4 Dobrijević Stella - Kobas Marko (5) 2 NT N 6 -1  100 40,25% 52,50%
7 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 4 S 7 -1  100 30,58% 50,06%
8 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 3 NT S 4 -1  50 69,42% 52,00%
19 Sclaunich Jane - Glavić Zoran (3) 2 W K +2  130 40,25% 50,93%
20 Sclaunich Jane - Glavić Zoran (3) 4 W 3 +3  710 59,75% 51,67%
1 Kvajo Zoran - Putić Denis (8) 4 E A =  420 69,42% 53,03%
2 Kvajo Zoran - Putić Denis (8) 4 E 6 =  420 69,42% 54,20%
5 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 4 N 5 = 620   20,83% 51,98%
6 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 3 N 9 -1  50 69,42% 53,07%
15 Butković Vedran - Lautar Orlando (2) 1 NT N 4 = 90   40,25% 52,31%
16 Butković Vedran - Lautar Orlando (2) 2 W 4 -1 100   50,00% 52,19%
9 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (11) 4 N 7 -1  50 1,42% 49,51%
10 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (11) 4 E 7 +2  680 40,25% 49,05%
17 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 5 S K -1  50 20,83% 47,71%
18 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 3 E A =  140 11,08% 46,04%
11 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 5 S 2 -1  50 1,42% 44,10%
12 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 2 W 5 +1  140 40,25% 43,94%
25 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 NT E 2 +1  630 50,00% 44,18%
26 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 2 W Q -1 100   40,25% 44,03%
                137,38