Ponedjeljak
18.09.2023.

par: Jovančević Robert - Žilić Ivica
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 3 NT W J =  400 98,58% 98,58%
22 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 3 NT S 7 +2 460   30,58% 64,58%
11 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 3 N A +2 150   88,92% 72,69%
12 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 2 E A +1  140 40,25% 64,58%
1 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 3 E A +1  170 69,42% 65,55%
2 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 4 E 4 =  420 30,58% 59,72%
5 Kvajo Zoran - Putić Denis (8) 3 NT S J -2  200 98,58% 65,27%
6 Kvajo Zoran - Putić Denis (8) 4 N 9 = 420   1,42% 57,29%
17 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (11) 6 S K -2  100 59,75% 57,56%
18 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (11) 3 W 9 +2  200 40,25% 55,83%
25 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 3 NT E 9 +2  660 88,92% 58,84%
26 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 2 S Q -3  300 98,58% 62,15%
3 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (9) 4 W 9 =  620 98,58% 64,96%
4 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (9) 2 NT N 6 -1  100 59,75% 64,58%
13 Sclaunich Jane - Glavić Zoran (3) 6 W J -2 200   98,58% 66,85%
14 Sclaunich Jane - Glavić Zoran (3) 4 x E 2 -2 300   40,25% 65,19%
7 bye (14) -   65,00% 65,18%
8 bye (14) -   65,00% 65,17%
15 Dobrijević Stella - Kobas Marko (5) 2 W A -1 50   79,17% 65,90%
16 Dobrijević Stella - Kobas Marko (5) 2 NT S 8 = 120   20,83% 63,65%
9 Butković Vedran - Lautar Orlando (2) 4 N Q = 420   79,17% 64,39%
10 Butković Vedran - Lautar Orlando (2) 4 E K +2  680 40,25% 63,29%
23 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 NT N 9 +2 660   1,42% 60,60%
24 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 S 3 -3  150 98,58% 62,18%
19 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 1 NT E 9 +1  120 98,58% 63,64%
20 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (13) 3 E 3 +4  260 98,58% 64,98%
                202,75