Ponedjeljak
11.09.2023.

par: Butković Vedran - Lautar Orlando
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 7 N 4 = 2210   37,50% 37,50%
5 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 3 W K +1  130 25,00% 31,25%
6 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 3 S A +2 200   75,00% 45,83%
10 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 4 W 3 =  620 0,00% 34,38%
11 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 4 W K -1 50   0,00% 27,50%
12 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 4 x E A -3 500   50,00% 31,25%
1 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 3 S K -1  50 25,00% 30,36%
2 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 2 W A -2 100   50,00% 32,81%
3 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 1 NT W 5 -1 100   25,00% 31,94%
13 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 S Q -1  100 75,00% 36,25%
14 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 N 7 = 140   75,00% 39,77%
15 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 NT S 6 -1  100 62,50% 41,67%
7 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 4 x S 2 -2  500 100,00% 46,15%
8 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 6 N 2 -1  50 0,00% 42,86%
9 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 1 NT N 5 = 90   37,50% 42,50%
16 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 3 NT W 5 +3  690 62,50% 43,75%
17 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 3 NT N Q -1  50 87,50% 46,32%
18 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 1 NT S 4 -1  100 50,00% 46,53%
25 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 3 NT W 8 -1 100   75,00% 48,03%
26 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 4 S A -1  100 37,50% 47,50%
27 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 3 N A = 110   75,00% 48,81%
19 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 2 S 6 -2  100 0,00% 46,59%
20 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 2 W 7 +1  110 0,00% 44,57%
21 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 3 NT E 6 +3  490 50,00% 44,79%
22 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 4 E 9 +1  650 75,00% 46,00%
23 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 2 x N Q -1  200 100,00% 48,08%
24 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 4 W K +2  480 50,00% 48,15%
                104,00