Ponedjeljak
11.09.2023.

par: Vila Želimir - Cetina Mate
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 4 W 10 +1  150 50,00% 50,00%
23 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 2 W A +2  170 25,00% 37,50%
24 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 4 W J +2  480 50,00% 41,67%
4 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 7 NT N J = 2220   12,50% 34,38%
5 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 4 W J =  130 75,00% 42,50%
6 Ravlić Tamara - Sclaunich Jane (5) 4 S 8 -1  50 75,00% 47,92%
13 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 4 N 4 = 620   75,00% 51,79%
14 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 4 S K = 420   75,00% 54,69%
15 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 NT N 6 -1  100 37,50% 52,78%
7 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 4 W 9 =  620 50,00% 52,50%
8 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 3 NT N 2 +2 460   75,00% 54,55%
9 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 1 NT N 5 -2  100 0,00% 50,00%
10 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 4 E 10 +1  650 75,00% 51,92%
11 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 5 x S K -3  500 100,00% 55,36%
12 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 4 N K -2  200 87,50% 57,50%
19 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 2 NT S 4 +1 150   87,50% 59,38%
20 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 4 N J -1  100 25,00% 57,35%
21 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 4 x N J -3  800 12,50% 54,86%
25 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 3 NT W 8 -1 100   25,00% 53,29%
26 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 4 S A -1  100 62,50% 53,75%
27 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 3 N A = 110   25,00% 52,38%
16 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 NT E J +3  690 62,50% 52,84%
17 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 x S A +2 670   0,00% 50,54%
18 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 2 E 6 +1  140 100,00% 52,60%
1 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 2 E 5 =  90 75,00% 53,50%
2 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 4 N 4 -1  100 87,50% 54,81%
3 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 2 W K -1 100   25,00% 53,70%
                116,00