Ponedjeljak
11.09.2023.

par: Ravlić Tamara - Sclaunich Jane
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 3 S A -3  150 0,00% 0,00%
2 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 4 S Q -1  100 12,50% 6,25%
3 Peroš Gordana - Starčević Marijan (1) 1 NT W 4 +1  120 0,00% 4,17%
4 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 7 NT N J = 2220   87,50% 25,00%
5 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 4 W J =  130 25,00% 25,00%
6 Vila Želimir - Cetina Mate (4) 4 S 8 -1  50 25,00% 25,00%
7 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 4 W 9 =  620 50,00% 28,57%
8 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 4 N 7 +2 480   100,00% 37,50%
9 Karnelutti Ana - Kvajo Zoran (10) 4 x E K -2 500   100,00% 44,44%
10 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 4 E 10 +1  650 25,00% 42,50%
11 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 5 x S K -2  300 50,00% 43,18%
12 Glad Slavica - Suljagić Salih (2) 5 S 5 = 650   75,00% 45,83%
13 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 4 N 9 = 620   75,00% 48,08%
14 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 4 S A = 420   75,00% 50,00%
15 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 4 N 9 -1  100 37,50% 49,17%
16 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 3 NT W 5 +3  690 37,50% 48,44%
17 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 3 NT N Q -1  50 12,50% 46,32%
18 Butković Vedran - Lautar Orlando (6) 1 NT S 4 -1  100 50,00% 46,53%
19 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 4 N Q -1  50 25,00% 45,39%
20 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 S K = 140   75,00% 46,88%
21 Doričić Jasna - Erceg Iva (7) 3 NT E 5 +2  460 100,00% 49,40%
22 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 3 NT W 5 +2  660 0,00% 47,16%
23 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 2 E 10 -3 300   100,00% 49,46%
24 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (8) 4 E 6 +2  480 50,00% 49,48%
25 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 W 9 -1 100   75,00% 50,50%
26 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 S K +1 650   100,00% 52,40%
27 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 2 E A -1 50   25,00% 51,39%
                111,00