Četvrtak
07.09.2023.

par: Peroš - Starčević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
4 Glavić - Fabijanić (4) 6 E 2 =  1370 6 6
5 Glavić - Fabijanić (4) 4 N A -1  100 11 17
6 Glavić - Fabijanić (4) 4 W 7 -2 200   -5 12
25 Doričić - Butković V. (8) 3 NT S 4 = 400   0 12
26 Doričić - Butković V. (8) 3 NT S 4 +1 630   -9 3
27 Doričić - Butković V. (8) 3 x E 5 -3 500   -3 0
10 Skitarelić - Vila (5) 2 N 4 -1  100 -5 -5
11 Skitarelić - Vila (5) 5 S 2 -1  50 -4 -9
12 Skitarelić - Vila (5) 3 NT E 6 -1 50   0 -9
22 bye (12) -   3 -6
23 bye (12) -   3 -3
24 bye (12) -   3 0
7 Kvajo - Putić (2) 4 E K +1  650 -12 -12
8 Kvajo - Putić (2) 4 E A -1 50   0 -12
9 Kvajo - Putić (2) 4 E 9 =  620 0 -12
16 Rex - Butković M. (11) 3 NT W 10 +1  630 0 -12
17 Rex - Butković M. (11) 4 N 4 +3 510   14 2
18 Rex - Butković M. (11) 2 S A = 110   0 2
19 Marušić - Matković (1) 3 W A =  140 0 2
20 Marušić - Matković (1) 2 W 8 =  110 5 7
21 Marušić - Matković (1) 3 S K +3 230   -6 1
1 Žorž - Andrijašević (10) 4 x W K -2 300   5 6
2 Žorž - Andrijašević (10) 3 W A +1  170 -2 4
3 Žorž - Andrijašević (10) 2 E A +1  110 -1 3
13 Ravlić - Sclaunich (3) 2 E 2 =  110 9 12
14 Ravlić - Sclaunich (3) 3 NT N 4 +1 430   0 12
15 Ravlić - Sclaunich (3) 2 E A -1 50   1 13
                13