Četvrtak
07.09.2023.

par: Glavić - Fabijanić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
4 Peroš - Starčević (6) 6 E 2 =  1370 -6 -6
5 Peroš - Starčević (6) 4 N A -1  100 -11 -17
6 Peroš - Starčević (6) 4 W 7 -2 200   5 -12
16 bye (12) -   3 -9
17 bye (12) -   3 -6
18 bye (12) -   3 -3
1 Marušić - Matković (1) 4 x N 7 -2  300 -9 -12
2 Marušić - Matković (1) 3 S J = 110   5 -7
3 Marušić - Matković (1) 4 E 2 =  130 -1 -8
10 Doričić - Butković V. (8) 3 N A -2  200 7 -1
11 Doričić - Butković V. (8) 5 S 2 -1  50 4 3
12 Doričić - Butković V. (8) 3 NT E 3 -1 50   0 3
13 Rex - Butković M. (11) 3 E 2 -1 100   -5 -2
14 Rex - Butković M. (11) 3 NT N A +1 430   0 -2
15 Rex - Butković M. (11) 2 N A +1 140   2 0
22 Žorž - Andrijašević (10) 2 NT S 3 -1  50 -2 -2
23 Žorž - Andrijašević (10) 2 N K +1 140   0 -2
24 Žorž - Andrijašević (10) 2 N 8 +1 140   5 3
7 Ravlić - Sclaunich (3) 3 S 6 +1 170   -3 0
8 Ravlić - Sclaunich (3) 4 E K -1 50   0 0
9 Ravlić - Sclaunich (3) 4 W A =  620 0 0
25 Jovančević - Žilić (7) 3 NT S 4 = 400   0 0
26 Jovančević - Žilić (7) 4 N J -1  100 8 8
27 Jovančević - Žilić (7) 7 S 10 -1  50 0 8
19 Glad - Suljagić (9) 2 W 7 +3  200 2 10
20 Glad - Suljagić (9) 3 NT E K =  600 8 18
21 Glad - Suljagić (9) 3 N 10 +2 200   7 25
                25