Četvrtak
07.09.2023.

par: Glad - Suljagić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Kvajo - Putić (2) 4 x W K -2 300   -5 -5
2 Kvajo - Putić (2) 2 W 5 =  110 0 -5
3 Kvajo - Putić (2) 2 N K +1 140   -6 -11
4 Jovančević - Žilić (7) 3 NT W 6 +4  720 10 -1
5 Jovančević - Žilić (7) 4 N 10 = 620   4 3
6 Jovančević - Žilić (7) 5 x S J -1  100 -3 0
13 Žorž - Andrijašević (10) 4 E J -2 200   -3 -3
14 Žorž - Andrijašević (10) 3 NT S 3 +2 460   1 -2
15 Žorž - Andrijašević (10) 4 S 3 -2  200 -7 -9
25 Ravlić - Sclaunich (3) 3 NT S 7 +2 460   -2 -11
26 Ravlić - Sclaunich (3) 4 N J = 620   -9 -20
27 Ravlić - Sclaunich (3) 6 NT N J -1  50 0 -20
16 Skitarelić - Vila (5) 3 NT W 10 +2  660 1 -19
17 Skitarelić - Vila (5) 7 N 4 = 1510   0 -19
18 Skitarelić - Vila (5) 3 E K -2 100   1 -18
10 Marušić - Matković (1) 2 NT W 10 -4 400   -8 -26
11 Marušić - Matković (1) 3 NT S 2 -1  50 4 -22
12 Marušić - Matković (1) 4 W J -1 50   0 -22
22 Doričić - Butković V. (8) 2 N 8 = 110   3 -19
23 Doričić - Butković V. (8) 2 N 9 +1 140   0 -19
24 Doričić - Butković V. (8) 5 W A -1 50   3 -16
7 bye (12) -   3 -13
8 bye (12) -   3 -10
9 bye (12) -   3 -7
19 Glavić - Fabijanić (4) 2 W 7 +3  200 -2 -9
20 Glavić - Fabijanić (4) 3 NT E K =  600 -8 -17
21 Glavić - Fabijanić (4) 3 N 10 +2 200   -7 -24
                -24