Četvrtak
07.09.2023.

par: Žorž - Andrijašević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
7 Skitarelić - Vila (5) 4 S 6 = 620   -11 -11
8 Skitarelić - Vila (5) 2 E A +1  140 5 -6
9 Skitarelić - Vila (5) 4 E 9 +1  650 1 -5
10 Kvajo - Putić (2) 2 E 8 -1 100   -1 -6
11 Kvajo - Putić (2) 3 NT S 2 +1 430   -8 -14
12 Kvajo - Putić (2) 2 W J +1  140 5 -9
13 Glad - Suljagić (9) 4 E J -2 200   3 -6
14 Glad - Suljagić (9) 3 NT S 3 +2 460   -1 -7
15 Glad - Suljagić (9) 4 S 3 -2  200 7 0
16 Jovančević - Žilić (7) 3 NT W 10 =  600 -1 -1
17 Jovančević - Žilić (7) 7 N 10 = 1510   0 -1
18 Jovančević - Žilić (7) 2 S K +1 140   -1 -2
19 Doričić - Butković V. (8) 3 W K =  140 0 -2
20 Doričić - Butković V. (8) 2 W 8 +1  140 -4 -6
21 Doričić - Butković V. (8) 4 S 2 +2 680   -5 -11
22 Glavić - Fabijanić (4) 2 NT S 3 -1  50 2 -9
23 Glavić - Fabijanić (4) 2 N K +1 140   0 -9
24 Glavić - Fabijanić (4) 2 N 8 +1 140   -5 -14
25 Rex - Butković M. (11) 3 NT S 4 = 400   0 -14
26 Rex - Butković M. (11) 2 N A +2 170   2 -12
27 Rex - Butković M. (11) 6 S 2 -1  50 0 -12
1 Peroš - Starčević (6) 4 x W K -2 300   -5 -17
2 Peroš - Starčević (6) 3 W A +1  170 2 -15
3 Peroš - Starčević (6) 2 E A +1  110 1 -14
4 Marušić - Matković (1) 5 E 8 +1  620 -11 -25
5 Marušić - Matković (1) 3 NT S 4 = 600   -4 -29
6 Marušić - Matković (1) 5 x S A -1  100 3 -26
                -26