Ponedjeljak
04.09.2023.

par: Trnavac Vuk - Kesić Luka
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (11) 1 NT N A -2  100 98,58% 98,58%
26 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (11) 4 E 9 +2  680 30,58% 64,58%
11 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 2 W 4 -2 100   20,83% 50,00%
12 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 3 NT W 10 =  400 88,92% 59,73%
19 Dobrijević Stella - Erceg Iva (2) 3 NT N 4 -3  150 59,75% 59,73%
20 Dobrijević Stella - Erceg Iva (2) 4 x W A -1 200   40,25% 56,49%
23 Cetina Mate - Vila Želimir (6) 4 W 7 =  620 59,75% 56,95%
24 Cetina Mate - Vila Želimir (6) 3 NT S 5 = 400   20,83% 52,44%
7 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (8) 3 N 5 = 140   59,75% 53,25%
8 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (8) 2 x E 7 -2 300   20,83% 50,01%
1 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 4 x E 8 -2 300   11,08% 46,47%
2 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 5 S 3 -1  100 30,58% 45,15%
9 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 6 x S 8 -3  500 98,58% 49,26%
10 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 3 NT W 2 -1 100   20,83% 47,23%
3 bye (14) -   60,00% 48,08%
4 bye (14) -   60,00% 48,82%
17 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 6 S 4 +1 1010   30,58% 47,75%
18 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 4 x E Q -1 100   40,25% 47,33%
13 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 3 NT N 3 +1 630   98,58% 50,03%
14 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 4 E 5 =  420 69,42% 51,00%
15 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 4 S 8 = 620   79,17% 52,34%
16 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 1 NT W 5 -1 100   20,83% 50,91%
5 Peroš Gordana - Starčević Marijan (10) 3 NT S 9 = 600   98,58% 52,98%
6 Peroš Gordana - Starčević Marijan (10) 4 N 5 -3  150 40,25% 52,45%
21 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (5) 2 N 7 +3 200   40,25% 51,96%
22 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (5) 4 E 10 +1  650 11,08% 50,39%
                157,22