Ponedjeljak
04.09.2023.

par: Glad Slavica - Suljagić Salih
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 4 S Q -2  100 59,75% 59,75%
10 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 1 NT W 2 =  90 59,75% 59,75%
17 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 7 S 3 = 1510   1,42% 40,31%
18 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 4 x E 7 -1 100   40,25% 40,29%
21 Peroš Gordana - Starčević Marijan (10) 4 S A +1 650   1,42% 32,52%
22 Peroš Gordana - Starčević Marijan (10) 5 W K =  600 30,58% 32,19%
5 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 3 NT S 9 -1  100 20,83% 30,57%
6 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 3 E 5 =  110 59,75% 34,22%
25 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 2 E 2 -1 100   79,17% 39,21%
26 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 4 W 5 +2  680 69,42% 42,23%
7 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (5) 4 E 2 -2 200   11,08% 39,40%
8 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (5) 6 S A = 920   1,42% 36,24%
1 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (8) 4 x E 8 -2 300   11,08% 34,30%
2 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (8) 3 S 7 = 140   59,75% 36,12%
15 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 6 N 5 = 1430   11,08% 34,45%
16 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 1 NT N 5 = 90   40,25% 34,81%
11 Cetina Mate - Vila Želimir (6) 2 NT N 8 -3  150 1,42% 32,85%
12 Cetina Mate - Vila Želimir (6) 2 NT W 4 -1 50   79,17% 35,42%
13 Trnavac Vuk - Kesić Luka (9) 3 NT N 3 +1 630   1,42% 33,63%
14 Trnavac Vuk - Kesić Luka (9) 4 E 5 =  420 30,58% 33,48%
3 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (11) 2 S 2 -4  200 79,17% 35,65%
4 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (11) 2 NT S J -3  300 20,83% 34,98%
19 bye (14) -   60,00% 36,07%
20 bye (14) -   60,00% 37,07%
23 Dobrijević Stella - Erceg Iva (2) 4 W 6 -1 100   1,42% 35,64%
24 Dobrijević Stella - Erceg Iva (2) 4 N 4 +2 170   59,75% 36,57%
                114,09