Ponedjeljak
04.09.2023.

par: Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 4 N 9 = 620   79,17% 79,17%
22 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 4 E 10 +1  650 11,08% 45,13%
23 bye (14) -   60,00% 50,08%
24 bye (14) -   60,00% 52,56%
13 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 2 E J -2 200   59,75% 54,00%
14 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 4 E Q +2  480 20,83% 48,47%
3 Peroš Gordana - Starčević Marijan (10) 3 NT W 4 =  600 50,00% 48,69%
4 Peroš Gordana - Starčević Marijan (10) 5 S A +1 620   98,58% 54,93%
7 Trnavac Vuk - Kesić Luka (9) 3 N 5 = 140   40,25% 53,30%
8 Trnavac Vuk - Kesić Luka (9) 2 x E 7 -2 300   79,17% 55,88%
19 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 3 NT S 8 -3  150 59,75% 56,23%
20 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 4 W A -2 200   40,25% 54,90%
1 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 4 x E 8 -2 300   88,92% 57,52%
2 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 3 S 7 = 140   40,25% 56,29%
5 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 2 NT S 9 +1 150   20,83% 53,92%
6 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 3 N 5 -1  50 20,83% 51,85%
15 Dobrijević Stella - Erceg Iva (2) 6 N 6 = 1430   88,92% 54,03%
16 Dobrijević Stella - Erceg Iva (2) 2 N 9 -1  50 20,83% 52,19%
9 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (5) 4 S 3 -1  50 79,17% 53,61%
10 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (5) 1 NT W 2 +2  150 1,42% 51,00%
17 Cetina Mate - Vila Želimir (6) 4 S 5 +3 510   79,17% 52,34%
18 Cetina Mate - Vila Želimir (6) 3 N Q -1  100 88,92% 54,00%
11 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (11) 2 NT N 6 -2  100 30,58% 52,99%
12 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (11) 3 S Q -4  400 11,08% 51,24%
25 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 2 W K =  90 79,17% 52,36%
26 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 3 NT E 2 +1  630 1,42% 50,40%
                157,24