Ponedjeljak
04.09.2023.

par: Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
23 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 4 W 4 =  620 40,25% 40,25%
24 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 3 NT S Q = 400   79,17% 59,71%
1 Peroš Gordana - Starčević Marijan (10) 4 S 2 +1 450   30,58% 50,00%
2 Peroš Gordana - Starčević Marijan (10) 5 x S 3 -1  200 98,58% 62,15%
13 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (8) 2 E J -2 200   40,25% 57,77%
14 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (8) 4 E Q +2  480 79,17% 61,33%
21 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (11) 2 N 5 +3 200   59,75% 61,11%
22 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (11) 5 W K -1 100   1,42% 53,65%
25 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 2 E 2 -1 100   20,83% 50,00%
26 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 4 W 5 +2  680 30,58% 48,06%
9 bye (14) -   60,00% 49,14%
10 bye (14) -   60,00% 50,05%
3 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 2 x S 2 -4  800 1,42% 46,31%
4 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 2 E 3 +2  170 40,25% 45,87%
11 Dobrijević Stella - Erceg Iva (2) 2 N 7 -1  50 40,25% 45,50%
12 Dobrijević Stella - Erceg Iva (2) 3 NT x W 4 -3 500   1,42% 42,74%
5 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (5) 2 NT S 9 = 120   59,75% 43,75%
6 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (5) 2 x S K -2  300 1,42% 41,39%
19 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 3 N A -1  50 20,83% 40,31%
20 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 4 W A -1 100   79,17% 42,25%
15 Trnavac Vuk - Kesić Luka (9) 4 S 8 = 620   20,83% 41,23%
16 Trnavac Vuk - Kesić Luka (9) 1 NT W 5 -1 100   79,17% 42,96%
17 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 4 S 5 +2 480   98,58% 45,38%
18 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 3 x E Q -1 100   40,25% 45,16%
7 Cetina Mate - Vila Želimir (6) 3 E 2 -1 100   20,83% 44,19%
8 Cetina Mate - Vila Želimir (6) 3 NT S 7 +1 430   40,25% 44,04%
                137,40