Ponedjeljak
28.08.2023.

par: Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 3 NT N 6 -1  50 5,50% 5,50%
2 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 2 NT N 8 -3  300 5,50% 5,50%
3 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 2 E A +3  200 72,17% 27,72%
4 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 3 x S 5 = 730   50,00% 33,29%
5 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 3 NT E J =  400 27,83% 32,20%
6 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 6 N 6 = 980   50,00% 35,17%
7 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 2 S K = 110   72,17% 40,45%
8 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 1 E 10 +1  110 94,50% 47,21%
9 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 4 N A +2 480   72,17% 49,98%
10 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 2 NT S 9 +1 150   72,17% 52,20%
11 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 4 S 5 = 420   72,17% 54,02%
12 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 4 E 4 =  420 50,00% 53,68%
13 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 3 W A +1  170 50,00% 53,40%
14 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 4 S 6 +1 450   27,83% 51,57%
15 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 3 NT N 6 +2 660   94,50% 54,43%
16 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 3 NT N 6 = 400   94,50% 56,94%
17 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 1 NT E 4 =  90 94,50% 59,15%
18 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 4 W J -1 50   72,17% 59,87%
19 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 3 x S A = 530   94,50% 61,69%
20 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 3 N 5 -1  100 72,17% 62,22%
21 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 3 NT E Q +2  460 94,50% 63,75%
22 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 4 E 5 -1 100   94,50% 65,15%
23 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 3 W A -1 100   5,50% 62,56%
24 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 3 NT W 4 -3 150   94,50% 63,89%
25 bye (8) -   63,83% 63,89%
26 bye (8) -   63,83% 63,88%
27 bye (8) -   63,83% 63,88%
28 bye (8) -   63,83% 63,88%
                107,32