Ponedjeljak
28.08.2023.

par: Doričić Jasna - Kvajo Zoran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 4 S Q -1  50 72,17% 72,17%
26 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 3 E J +1  130 27,83% 50,00%
27 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 4 W 3 -1 50   72,17% 57,39%
28 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 2 S A = 110   5,50% 44,42%
1 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 3 NT N 7 +1 430   27,83% 41,10%
2 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 1 W 7 +2  140 27,83% 38,89%
3 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 3 E A +2  200 27,83% 37,31%
4 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 2 x S A +1 870   5,50% 33,33%
21 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 3 NT E 6 +3  490 27,83% 32,72%
22 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 4 E J +1  650 5,50% 30,00%
23 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 3 S A = 110   50,00% 31,82%
24 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 3 NT W 5 -1 50   5,50% 29,63%
5 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 3 NT E J =  400 27,83% 29,49%
6 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 6 N 9 +1 1010   94,50% 34,13%
7 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 2 S A = 110   72,17% 36,67%
8 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 3 NT E 5 =  400 5,50% 34,72%
17 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 1 NT E 4 =  90 5,50% 33,00%
18 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 4 W J -1 50   27,83% 32,71%
19 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 x S A = 530   5,50% 31,28%
20 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 N 5 -1  100 27,83% 31,11%
13 bye (8) -   60,00% 32,48%
14 bye (8) -   60,00% 33,73%
15 bye (8) -   60,00% 34,88%
16 bye (8) -   60,00% 35,92%
9 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 3 E K =  110 94,50% 38,27%
10 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 2 NT S 9 = 120   94,50% 40,43%
11 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 4 x W J -1 100   94,50% 42,43%
12 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 4 E 7 =  420 50,00% 42,70%
                71,74