Ponedjeljak
28.08.2023.

par: Karnelutti Ana - Komnenović Irena
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 4 S Q -1  50 27,83% 27,83%
26 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 3 E J +1  130 72,17% 50,00%
27 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 4 W 3 -1 50   27,83% 42,61%
28 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 2 S A = 110   94,50% 55,58%
17 bye (8) -   60,00% 56,47%
18 bye (8) -   60,00% 57,06%
19 bye (8) -   60,00% 57,48%
20 bye (8) -   60,00% 57,79%
1 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 3 NT N 2 +1 430   72,17% 59,39%
2 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 1 W 8 +2  140 72,17% 60,67%
3 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 4 E A =  620 5,50% 55,65%
4 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 2 E K =  110 5,50% 51,47%
13 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 W A +1  170 50,00% 51,36%
14 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 4 S 6 +1 450   72,17% 52,85%
15 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 NT N 6 +2 660   5,50% 49,69%
16 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 NT N 6 = 400   5,50% 46,93%
9 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 4 N 2 +2 480   27,83% 45,80%
10 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 1 NT S 9 +2 150   27,83% 44,81%
11 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 4 S 6 = 420   27,83% 43,91%
12 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 4 E 4 =  420 50,00% 44,22%
5 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 2 W 9 +2  170 5,50% 42,37%
6 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 5 N 6 +1 480   94,50% 44,74%
7 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 4 S A -2  200 94,50% 46,91%
8 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 2 NT E 10 +1  150 50,00% 47,03%
21 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 3 NT E 4 +3  490 27,83% 46,27%
22 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 4 E J =  620 50,00% 46,41%
23 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 5 N 4 = 600   94,50% 48,19%
24 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 2 NT W 2 -2 100   50,00% 48,26%
                81,07