Ponedjeljak
28.08.2023.

par: Jovančević Robert - Žilić Ivica
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 NT N 6 -1  50 94,50% 94,50%
2 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 2 NT N 8 -3  300 94,50% 94,50%
3 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 2 E A +3  200 27,83% 72,28%
4 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 3 x S 5 = 730   50,00% 66,71%
25 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 4 N 2 -1  50 27,83% 58,93%
26 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 2 N 10 = 90   5,50% 50,03%
27 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 1 NT S 10 -2  100 94,50% 56,38%
28 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (7) 3 S A = 140   50,00% 55,58%
21 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 3 NT E 6 +3  490 72,17% 57,43%
22 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 4 E J +1  650 94,50% 61,13%
23 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 3 S A = 110   50,00% 60,12%
24 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (6) 3 NT W 5 -1 50   94,50% 62,99%
9 bye (8) -   60,00% 62,76%
10 bye (8) -   60,00% 62,56%
11 bye (8) -   60,00% 62,39%
12 bye (8) -   60,00% 62,24%
13 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 3 W A +1  170 50,00% 61,52%
14 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 3 NT N 6 +3 490   5,50% 58,41%
15 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 3 N A +2 150   94,50% 60,31%
16 Butković Vedran - Lautar Orlando (4) 3 N 9 +1 130   50,00% 59,79%
5 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 2 W 9 +2  170 94,50% 61,44%
6 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 5 N 6 +1 480   5,50% 58,90%
7 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 4 S A -2  200 5,50% 56,58%
8 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (5) 2 NT E 10 +1  150 50,00% 56,31%
17 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 2 N A -2  100 50,00% 56,05%
18 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 4 W 3 -1 50   72,17% 56,67%
19 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 2 S K +1 140   50,00% 56,43%
20 Erceg Iva - Sclaunich Jane (3) 3 N K -1  100 72,17% 56,99%
                95,74