Ponedjeljak
21.08.2023.

par: Karnelutti Ana - Komnenović Irena
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 4 S A -1  50 81,25% 81,25%
26 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 2 N 2 +3 200   65,63% 73,44%
27 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 3 x S 6 = 530   3,13% 50,00%
7 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 3 NT N 3 -3  300 3,13% 38,28%
8 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 4 x S A -2  300 18,75% 34,38%
9 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 2 E 10 +1  140 34,38% 34,38%
13 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 4 S 9 +1 650   34,38% 34,38%
14 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 3 NT W Q +3  490 18,75% 32,42%
15 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 4 S 9 = 620   18,75% 30,90%
4 bye (10) -   60,00% 33,81%
5 bye (10) -   60,00% 36,19%
6 bye (10) -   60,00% 38,18%
16 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 1 NT N 2 +3 180   3,13% 35,48%
17 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 5 N 8 -1  50 96,88% 39,87%
18 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 1 NT x E Q +2  380 96,88% 43,67%
10 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 3 NT E 3 -1 100   81,25% 46,02%
11 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 3 E A +1  170 65,63% 47,17%
12 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 4 S 4 = 620   18,75% 45,59%
19 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 S 9 -1  50 81,25% 47,47%
20 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 2 W A +2  130 50,00% 47,59%
21 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 x E A -2 300   34,38% 46,96%
1 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 3 NT E 3 =  400 18,75% 45,68%
2 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 2 x S A -1  200 18,75% 44,51%
3 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 3 NT N 10 +1 430   34,38% 44,09%
22 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 2 NT E 4 +1  150 65,63% 44,95%
23 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 6 NT W Q =  1440 18,75% 43,94%
24 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 3 E K +1  130 18,75% 43,01%
                92,90