Ponedjeljak
21.08.2023.

par: Jovančević Robert - Žilić Ivica
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 4 N 10 +2 680   34,38% 34,38%
5 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 2 E 3 =  110 96,88% 65,63%
6 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 4 S 9 -2  100 3,13% 44,79%
10 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 3 NT W 4 +1  630 81,25% 53,91%
11 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 4 E A =  420 81,25% 59,38%
12 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 5 x E A -4 800   3,13% 50,00%
1 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 3 NT E 3 -1 50   34,38% 47,77%
2 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 2 S A -2  200 81,25% 51,95%
3 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 3 NT S 2 +1 430   65,63% 53,47%
13 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 4 S 9 +1 650   34,38% 51,56%
14 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 3 NT E J +4  520 65,63% 52,84%
15 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 3 NT S J = 600   65,63% 53,91%
7 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 2 S J = 110   50,00% 53,61%
8 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 3 W Q +1  170 81,25% 55,58%
9 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 2 E 10 -1 100   65,63% 56,25%
16 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 S A -1  50 96,88% 58,79%
17 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 N 7 +1 450   34,38% 57,35%
18 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 2 E 8 +1  140 65,63% 57,81%
25 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 3 NT S 7 +1 430   96,88% 59,87%
26 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 3 NT N 5 -1  100 3,13% 57,03%
27 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 4 x E A -2 300   65,63% 57,44%
19 bye (10) -   60,00% 57,56%
20 bye (10) -   60,00% 57,66%
21 bye (10) -   60,00% 57,76%
22 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 2 NT E 4 +1  150 34,38% 56,83%
23 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 6 NT W Q =  1440 81,25% 57,76%
24 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 3 E K +1  130 81,25% 58,63%
                126,65