Ponedjeljak
21.08.2023.

par: Peroš Gordana - Starčević Marijan
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 2 NT E 3 =  120 3,13% 3,13%
23 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 6 E A =  1370 34,38% 18,75%
24 Doričić Jasna - Kvajo Zoran (1) 4 E K -1 50   3,13% 13,54%
7 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 3 NT N 3 -3  300 96,88% 34,38%
8 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 4 x S A -2  300 81,25% 43,75%
9 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 2 E 10 +1  140 65,63% 47,40%
1 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 3 NT E 3 -1 50   65,63% 50,00%
2 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 2 S A -2  200 18,75% 46,09%
3 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 3 NT S 2 +1 430   34,38% 44,79%
10 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 NT E 5 -1 100   18,75% 42,19%
11 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 E A =  420 81,25% 45,74%
12 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 S Q = 620   81,25% 48,70%
19 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 4 S 9 = 420   81,25% 51,20%
20 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 1 NT W 2 +2  150 3,13% 47,77%
21 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 6 S Q -1  100 18,75% 45,83%
13 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 4 S 9 +1 650   65,63% 47,07%
14 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 3 NT W Q +3  490 81,25% 49,08%
15 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 4 N 7 = 620   81,25% 50,87%
16 bye (10) -   60,00% 51,35%
17 bye (10) -   60,00% 51,78%
18 bye (10) -   60,00% 52,17%
25 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 5 N A = 400   65,63% 52,78%
26 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 3 NT S 7 +2 660   96,88% 54,70%
27 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 3 S 6 +1 170   34,38% 53,85%
4 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 4 N 8 +2 680   65,63% 54,33%
5 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 2 E K +1  140 65,63% 54,76%
6 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 4 S 6 -1  50 18,75% 53,43%
                115,40