Ponedjeljak
21.08.2023.

par: Doričić Jasna - Kvajo Zoran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 2 NT E 3 =  120 96,88% 96,88%
23 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 6 E A =  1370 65,63% 81,25%
24 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 4 E K -1 50   96,88% 86,46%
4 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 N 8 +2 680   65,63% 81,25%
5 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 2 E K +1  140 65,63% 78,13%
6 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 1 E 3 =  70 65,63% 76,04%
13 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 4 S 9 +1 650   65,63% 74,55%
14 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 3 NT W Q +3  490 81,25% 75,39%
15 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (7) 4 S 9 = 620   81,25% 76,04%
7 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 2 NT S 6 = 120   96,88% 78,13%
8 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 3 W A +1  170 81,25% 78,41%
9 Erceg Iva - Sclaunich Jane (6) 3 NT E 10 =  600 3,13% 72,14%
10 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 3 NT E 5 +1  630 81,25% 72,84%
11 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 2 E A +1  140 3,13% 67,86%
12 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (4) 4 S 4 +1 650   34,38% 65,63%
19 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 4 S 10 = 420   81,25% 66,60%
20 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 2 W 9 +1  110 96,88% 68,38%
21 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 3 NT N J +3 690   96,88% 69,97%
25 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 3 NT S 7 +1 430   3,13% 66,45%
26 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 3 NT N 5 -1  100 96,88% 67,97%
27 Jovančević Robert - Žilić Ivica (3) 4 x E A -2 300   34,38% 66,37%
16 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 3 S 3 = 140   50,00% 65,63%
17 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 4 N 7 +1 450   34,38% 64,27%
18 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 1 NT E 2 +1  120 34,38% 63,02%
1 bye (10) -   63,00% 63,02%
2 bye (10) -   63,00% 63,02%
3 bye (10) -   63,00% 63,02%
                136,12