Ponedjeljak
31.07.2023.

par: Glad Slavica - Suljagić Salih
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (12) 3 W A -2 200   100,00% 100,00%
5 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (12) 2 N 10 = 110   90,00% 95,00%
6 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (12) 3 N 10 +1 130   70,00% 86,67%
13 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (1) 1 NT N 3 +1 120   30,00% 72,50%
14 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (1) 3 NT W 4 =  400 30,00% 64,00%
15 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (1) 5 W J -2 100   98,00% 69,67%
19 Jovančević Robert - Žilić Ivica (10) 1 NT W 6 +2  150 0,00% 59,71%
20 Jovančević Robert - Žilić Ivica (10) 3 W 7 +2  200 80,00% 62,25%
21 Jovančević Robert - Žilić Ivica (10) 3 S 2 -1  100 10,00% 56,44%
16 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 6 NT N Q = 990   90,00% 59,80%
17 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 3 W 5 -1 50   30,00% 57,09%
18 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (9) 2 W A =  110 60,00% 57,33%
1 Cetina Mate - Starčević Marijan (2) 1 N 2 +3 170   40,00% 56,00%
2 Cetina Mate - Starčević Marijan (2) 3 S J -1  100 0,00% 52,00%
3 Cetina Mate - Starčević Marijan (2) 2 W Q +2  130 0,00% 48,53%
25 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 6 W J -1 100   10,00% 46,13%
26 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 2 E 8 +1  140 100,00% 49,29%
27 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 2 W Q -1 50   80,00% 51,00%
7 Doričić Jasna - Butković Vedran (3) 1 N 9 -1  100 60,00% 51,47%
8 Doričić Jasna - Butković Vedran (3) 4 W J -1 50   60,00% 51,90%
9 Doričić Jasna - Butković Vedran (3) 4 S 10 +1 450   60,00% 52,29%
22 Kvajo Zoran - Kesić Luka (8) 2 S 3 -1  50 80,00% 53,55%
23 Kvajo Zoran - Kesić Luka (8) 2 NT S 8 -2  200 100,00% 55,57%
24 Kvajo Zoran - Kesić Luka (8) 4 E 10 +1  450 0,00% 53,25%
10 Erceg Iva - Žagar Boris (6) 2 N 7 +3 150   20,00% 51,92%
11 Erceg Iva - Žagar Boris (6) 5 W J =  450 70,00% 52,62%
12 Erceg Iva - Žagar Boris (6) 3 NT E 6 +1  430 70,00% 53,26%
                143,80