Ponedjeljak
31.07.2023.

par: Kvajo Zoran - Kesić Luka
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Doričić Jasna - Butković Vedran (3) 4 N 7 -2  100 0,00% 0,00%
2 Doričić Jasna - Butković Vedran (3) 2 E 2 +2  130 70,00% 35,00%
3 Doričić Jasna - Butković Vedran (3) 2 N A -3  150 60,00% 43,33%
4 Jovančević Robert - Žilić Ivica (10) 2 W A =  110 80,00% 52,50%
5 Jovančević Robert - Žilić Ivica (10) 5 E 4 -1 50   50,00% 52,00%
6 Jovančević Robert - Žilić Ivica (10) 2 W K -2 200   100,00% 60,00%
7 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 1 NT S 5 -2  200 30,00% 55,71%
8 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 3 NT E 6 -2 100   90,00% 60,00%
9 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 4 N Q +1 450   60,00% 60,00%
10 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (1) 2 NT N 7 = 120   20,00% 56,00%
11 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (1) 5 E K =  450 30,00% 53,64%
12 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (1) 3 NT W 3 +1  430 30,00% 51,67%
13 Erceg Iva - Žagar Boris (6) 2 NT N 7 = 120   30,00% 50,00%
14 Erceg Iva - Žagar Boris (6) 3 NT W 9 =  400 30,00% 48,57%
15 Erceg Iva - Žagar Boris (6)   N   -   60,00% 49,33%
16 Cetina Mate - Starčević Marijan (2) 6 NT N Q = 990   90,00% 51,88%
17 Cetina Mate - Starčević Marijan (2) 4 E K -4 200   100,00% 54,71%
18 Cetina Mate - Starčević Marijan (2) 2 W A =  110 60,00% 55,00%
19 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (11) 1 NT N Q -1  50 80,00% 56,32%
20 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (11) 4 E K +1  650 10,00% 54,00%
21 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (11) 2 N K +1 140   80,00% 55,24%
22 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 2 S 3 -1  50 20,00% 53,64%
23 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 2 NT S 8 -2  200 0,00% 51,30%
24 Glad Slavica - Suljagić Salih (4) 4 E 10 +1  450 100,00% 53,33%
25 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 4 x N K -4  800 0,00% 51,20%
26 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 3 E 8 -1 100   80,00% 52,31%
27 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 3 W Q -1 50   20,00% 51,11%
                138,00