Ponedjeljak
24.07.2023.

par: Serdinšek Dunja - Starčević Marijan
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 2 NT W 5 +1  150 81,25% 81,25%
8 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 5 W 3 -1 50   3,13% 42,19%
9 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 3 NT N 2 +1 430   50,00% 44,79%
25 Kvajo Zoran - Butković Vedran (1) 6 E 7 -2 200   3,13% 34,38%
26 Kvajo Zoran - Butković Vedran (1) 4 N 10 +1 650   18,75% 31,25%
27 Kvajo Zoran - Butković Vedran (1) 4 W 9 +3  510 65,63% 36,98%
10 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 x E K -3 800   18,75% 34,38%
11 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 NT N 5 -1  50 65,63% 38,28%
12 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 2 NT S 2 = 120   96,88% 44,79%
4 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 3 NT E 4 -3 300   96,88% 50,00%
5 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 3 NT W 9 -1 50   81,25% 52,84%
6 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 4 N 10 = 420   65,63% 53,91%
13 bye (10) -   60,00% 54,38%
14 bye (10) -   60,00% 54,78%
15 bye (10) -   60,00% 55,13%
22 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 2 W 8 =  110 3,13% 51,88%
23 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 3 E A =  110 3,13% 49,01%
24 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 4 N A -1  50 65,63% 49,93%
16 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 4 E A -1 100   96,88% 52,40%
17 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 3 N 6 +1 130   34,38% 51,50%
18 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (5) 5 N A -2  200 3,13% 49,20%
19 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (9) 1 NT E J +2  150 96,88% 51,36%
20 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (9) 2 N K +2 130   34,38% 50,63%
21 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (9) 4 x S K = 790   3,13% 48,65%
1 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 6 N 10 -2  100 3,13% 46,83%
2 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 3 NT E 4 +4  520 34,38% 46,35%
3 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 3 NT W 3 +2  660 50,00% 46,48%
                100,40