Ponedjeljak
24.07.2023.

par: Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 2 W 7 -1 100   18,75% 18,75%
23 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 4 W 2 -1 100   50,00% 34,38%
24 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 4 N A -2  100 96,88% 55,21%
7 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 2 NT W A -1 100   34,38% 50,00%
8 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 2 NT E 3 +1  150 34,38% 46,88%
9 Vila Želimir - Skitarelić Nenad (7) 3 NT N 4 +1 430   50,00% 47,40%
1 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (9) 4 N 10 = 420   50,00% 47,77%
2 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (9) 4 NT E 3 +1  460 96,88% 53,91%
3 Rex Ninoslav - Butković Miljenko (9) 3 NT W 3 +1  630 96,88% 58,68%
10 bye (10) -   60,00% 58,81%
11 bye (10) -   60,00% 58,92%
12 bye (10) -   60,00% 59,01%
19 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 2 N A -1  50 50,00% 58,32%
20 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 2 NT S 4 -3  300 3,13% 54,38%
21 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (4) 3 S K +1 170   18,75% 52,00%
13 Kvajo Zoran - Butković Vedran (1) 4 N 10 -2  200 18,75% 49,92%
14 Kvajo Zoran - Butković Vedran (1) 2 NT N 2 -4  200 34,38% 49,01%
15 Kvajo Zoran - Butković Vedran (1) 3 NT E 4 =  400 34,38% 48,19%
16 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (6) 4 E A -1 100   3,13% 45,82%
17 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (6) 3 N 6 +1 130   65,63% 46,81%
18 Serdinšek Dunja - Starčević Marijan (6) 5 N A -2  200 96,88% 49,20%
25 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 6 E 4 +1  1460 18,75% 47,81%
26 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 5 x W K -2 500   34,38% 47,23%
27 Matković Lovro - Marušić Ozren (3) 5 W 2 +1  480 96,88% 49,30%
4 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 NT E 4 -1 100   50,00% 49,32%
5 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 NT W 7 -1 50   18,75% 48,15%
6 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 2 S K +3 150   65,63% 48,80%
                105,40