Četvrtak
20.07.2023.

par: Glad - Suljagić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Marušić - Matković (3) 3 NT N 6 +2 460   75,00% 75,00%
17 Marušić - Matković (3) 2 NT S 7 = 120   50,00% 62,50%
18 Marušić - Matković (3) 1 NT S 5 +1 120   75,00% 66,67%
19 Marušić - Matković (3) 2 E 4 =  110 0,00% 50,00%
20 Marušić - Matković (3) 3 E 2 =  140 50,00% 50,00%
11 Fabijanić - Glavić (5) 4 W 9 -1 50   0,00% 41,67%
12 Fabijanić - Glavić (5) 3 E K -3 150   50,00% 42,86%
13 Fabijanić - Glavić (5) 2 E K +1  140 100,00% 50,00%
14 Fabijanić - Glavić (5) 3 N 6 = 140   50,00% 50,00%
15 Fabijanić - Glavić (5) PASS N   0  100,00% 55,00%
6 Butković V. - Kvajo (4) 2 S 10 = 110   50,00% 54,55%
7 Butković V. - Kvajo (4) 2 NT S 7 -2  200 25,00% 52,08%
8 Butković V. - Kvajo (4) 4 S K -2  100 25,00% 50,00%
9 Butković V. - Kvajo (4) 3 N Q +1 130   50,00% 50,00%
10 Butković V. - Kvajo (4) 3 NT S 2 +2 660   75,00% 51,67%
1 Žilić - Jovančević (6) 5 E 2 -2 100   0,00% 48,44%
2 Žilić - Jovančević (6) 2 E 4 -1 50   75,00% 50,00%
3 Žilić - Jovančević (6) 3 W K -1 100   100,00% 52,78%
4 Žilić - Jovančević (6) 3 S 9 = 140   0,00% 50,00%
5 Žilić - Jovančević (6) 3 W K +3  170 0,00% 47,50%
21 Starčević - Vila (1) 50   25,00% 46,43%
22 Starčević - Vila (1)  50 100,00% 48,86%
23 Starčević - Vila (1) 680   50,00% 48,91%
24 Starčević - Vila (1)  110 100,00% 51,04%
25 Starčević - Vila (1)  130 50,00% 51,00%
                51,00