Četvrtak
20.07.2023.

par: Žilić - Jovančević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
6 Fabijanić - Glavić (5) 2 S 10 = 110   50,00% 50,00%
7 Fabijanić - Glavić (5) 3 NT S 4 -1  100 100,00% 75,00%
8 Fabijanić - Glavić (5) 4 N 10 -2  100 25,00% 58,33%
9 Fabijanić - Glavić (5) 3 NT S K -4  200 0,00% 43,75%
10 Fabijanić - Glavić (5) 3 NT N 8 +1 630   0,00% 35,00%
16 Butković V. - Kvajo (4) 3 NT N 6 +2 460   25,00% 33,33%
17 Butković V. - Kvajo (4) 3 N Q -1  50 100,00% 42,86%
18 Butković V. - Kvajo (4) 2 W A +1  140 100,00% 50,00%
19 Butković V. - Kvajo (4) 3 S Q -1  50 25,00% 47,22%
20 Butković V. - Kvajo (4) 3 NT N 6 -3  300 100,00% 52,50%
11 Starčević - Vila (1) 3 W 9 +1  170 75,00% 54,55%
12 Starčević - Vila (1) 2 E K -1 50   100,00% 58,33%
13 Starčević - Vila (1) 2 S Q = 110   0,00% 53,85%
14 Starčević - Vila (1) 3 NT E 2 -6 300   0,00% 50,00%
15 Starčević - Vila (1) 3 N A = 110   0,00% 46,67%
1 Glad - Suljagić (2) 5 E 2 -2 100   100,00% 50,00%
2 Glad - Suljagić (2) 2 E 4 -1 50   25,00% 48,53%
3 Glad - Suljagić (2) 3 W K -1 100   0,00% 45,83%
4 Glad - Suljagić (2) 3 S 9 = 140   100,00% 48,68%
5 Glad - Suljagić (2) 3 W K +3  170 100,00% 51,25%
21 Marušić - Matković (3)  420 100,00% 53,57%
22 Marušić - Matković (3) 420   0,00% 51,14%
23 Marušić - Matković (3) 680   50,00% 51,09%
24 Marušić - Matković (3)  50 0,00% 48,96%
25 Marušić - Matković (3) 200   0,00% 47,00%
                47,00