Četvrtak
20.07.2023.

par: Marušić - Matković
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Glad - Suljagić (2) 3 NT N 6 +2 460   25,00% 25,00%
17 Glad - Suljagić (2) 2 NT S 7 = 120   50,00% 37,50%
18 Glad - Suljagić (2) 1 NT S 5 +1 120   25,00% 33,33%
19 Glad - Suljagić (2) 2 E 4 =  110 100,00% 50,00%
20 Glad - Suljagić (2) 3 E 2 =  140 50,00% 50,00%
6 Starčević - Vila (1) 2 S 10 = 110   50,00% 50,00%
7 Starčević - Vila (1) 2 NT S Q -2  200 75,00% 53,57%
8 Starčević - Vila (1) 4 S A -1  50 0,00% 46,88%
9 Starčević - Vila (1) 3 N Q +1 170   0,00% 41,67%
10 Starčević - Vila (1) 3 NT S 6 +2 660   25,00% 40,00%
1 Fabijanić - Glavić (5) 3 NT W 10 -1 50   50,00% 40,91%
2 Fabijanić - Glavić (5) 2 N 5 = 110   100,00% 45,83%
3 Fabijanić - Glavić (5) 4 x W K -2 500   50,00% 46,15%
4 Fabijanić - Glavić (5) 4 S K -1  100 0,00% 42,86%
5 Fabijanić - Glavić (5) 5 E A +1  420 25,00% 41,67%
11 Butković V. - Kvajo (4) 2 E 6 +2  170 75,00% 43,75%
12 Butković V. - Kvajo (4) 2 x S Q = 180   0,00% 41,18%
13 Butković V. - Kvajo (4) 3 W A =  110 50,00% 41,67%
14 Butković V. - Kvajo (4) 5 E A =  400 100,00% 44,74%
15 Butković V. - Kvajo (4) 3 W Q -1 50   50,00% 45,00%
21 Žilić - Jovančević (6)  420 0,00% 42,86%
22 Žilić - Jovančević (6) 420   100,00% 45,45%
23 Žilić - Jovančević (6) 680   50,00% 45,65%
24 Žilić - Jovančević (6)  50 100,00% 47,92%
25 Žilić - Jovančević (6) 200   100,00% 50,00%
                50,00