Četvrtak
18.07.2023.

par: Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Jovančević Robert - Žilić Ivica (4) 4 x S 7 -2  300 18,75% 18,75%
26 Jovančević Robert - Žilić Ivica (4) 4 E A +1  650 50,00% 34,38%
27 Jovančević Robert - Žilić Ivica (4) 2 S J -4  200 96,88% 55,21%
7 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 2 S 4 -2  200 3,13% 42,19%
8 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 4 S 4 -1  50 18,75% 37,50%
9 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 6 NT S 2 = 990   81,25% 44,79%
13 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 NT W 6 =  600 81,25% 50,00%
14 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 E Q -1 50   81,25% 53,91%
15 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 NT N 6 = 600   18,75% 50,00%
4 Vila Želimir - Starčević Marijan (6) 5 x W 5 -3 800   65,63% 51,56%
5 Vila Želimir - Starčević Marijan (6) 4 E J +3  510 50,00% 51,42%
6 Vila Želimir - Starčević Marijan (6) 4 W A -1 100   50,00% 51,30%
16 Erceg Iva - Žagar Boris (7) 3 NT E 6 +1  630 65,63% 52,40%
17 Erceg Iva - Žagar Boris (7) 3 W 2 =  140 50,00% 52,23%
18 Erceg Iva - Žagar Boris (7) 5 S 7 -1  100 96,88% 55,21%
10 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (2) 3 N Q -1  100 65,63% 55,86%
11 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (2) 5 x W 3 -2 300   96,88% 58,27%
12 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (2) 5 N K +1 620   3,13% 55,21%
19 bye (10) -   60,00% 55,46%
20 bye (10) -   60,00% 55,69%
21 bye (10) -   60,00% 55,89%
1 Doričić Jasna - Butković Vedran (9) 2 N 3 +1 140   65,63% 56,34%
2 Doričić Jasna - Butković Vedran (9) 3 NT W 10 +2  460 65,63% 56,74%
3 Doričić Jasna - Butković Vedran (9) 3 NT E 4 -1 100   96,88% 58,41%
22 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (5) 4 E 10 +3  710 34,38% 57,45%
23 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (5) 2 E 3 +1  110 96,88% 58,97%
24 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (5) 3 x W 4 -2 300   65,63% 59,21%
                127,90