Četvrtak
18.07.2023.

par: Kvajo Zoran - Poklepović Marin
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
22 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 E K +3  710 65,63% 65,63%
23 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 NT W 4 +2  660 96,88% 81,25%
24 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 4 N K -1  50 65,63% 76,04%
7 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 2 S 4 -2  200 96,88% 81,25%
8 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 4 S 4 -1  50 81,25% 81,25%
9 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (1) 6 NT S 2 = 990   18,75% 70,83%
1 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (5) 1 NT N 6 = 90   3,13% 61,16%
2 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (5) 3 NT W 10 +2  460 65,63% 61,72%
3 Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter (5) 3 NT E 6 =  600 65,63% 62,15%
10 bye (10) -   60,00% 61,94%
11 bye (10) -   60,00% 61,76%
12 bye (10) -   60,00% 61,61%
19 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (2) 5 W 7 =  650 50,00% 60,72%
20 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (2) 4 N J = 620   81,25% 62,19%
21 Glavić Zoran - Fabijanić Dražen (2) 3 E J +1  130 3,13% 58,25%
13 Doričić Jasna - Butković Vedran (9) 2 W 5 -1 100   81,25% 59,69%
14 Doričić Jasna - Butković Vedran (9) 3 N K = 140   65,63% 60,04%
15 Doričić Jasna - Butković Vedran (9) 3 NT N 4 = 600   81,25% 61,22%
16 Vila Želimir - Starčević Marijan (6) 3 NT E 6 +1  630 65,63% 61,45%
17 Vila Želimir - Starčević Marijan (6) 4 x N 9 = 590   3,13% 58,53%
18 Vila Želimir - Starčević Marijan (6) 4 S A = 620   34,38% 57,38%
25 Erceg Iva - Žagar Boris (7) 5 E 8 =  600 18,75% 55,62%
26 Erceg Iva - Žagar Boris (7) 4 E A +1  650 50,00% 55,38%
27 Erceg Iva - Žagar Boris (7) 4 E 3 -1 50   96,88% 57,11%
4 Jovančević Robert - Žilić Ivica (4) 4 x N 3 +1 990   18,75% 55,57%
5 Jovančević Robert - Žilić Ivica (4) 6 E J +1  1010 96,88% 57,16%
6 Jovančević Robert - Žilić Ivica (4) 4 W A -1 100   50,00% 56,90%
                122,90