Četvrtak
13.07.2023.

par: Glad - Suljagić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
13 Doričić - Mihalović (5) 1 x E 9 -2 500   -4 -4
14 Doričić - Mihalović (5) 3 NT W 7 -2 100   0 -4
15 Doričić - Mihalović (5) 5 S K = 600   9 5
16 Doričić - Mihalović (5) 4 N 6 -1  50 -6 -1
1 Jovančević - Žilić (1) 1 x W 3 -2 300   -3 -4
2 Jovančević - Žilić (1) 3 NT W 9 +1  430 0 -4
3 Jovančević - Žilić (1) 1 NT W K =  90 -1 -5
4 Jovančević - Žilić (1) 4 S A -1  100 0 -5
5 Karnelutti - Starčević (4) 4 N 10 -1  100 2 -3
6 Karnelutti - Starčević (4) 2 S A = 110   0 -3
7 Karnelutti - Starčević (4) 2 E 4 +1  140 -1 -4
8 Karnelutti - Starčević (4) 2 W A -1 50   2 -2
25 Kvajo - Poklepović (2) 4 x S 7 -1  100 1 -1
26 Kvajo - Poklepović (2) 3 W 4 +1  170 -6 -7
27 Kvajo - Poklepović (2) 4 W 10 -1 50   -11 -18
28 Kvajo - Poklepović (2) 6 N Q = 1370   -9 -27
9 Žorž - Andrijašević (7) 3 NT W 2 -1 100   2 -25
10 Žorž - Andrijašević (7) 2 NT W 4 -1 100   -4 -29
11 Žorž - Andrijašević (7) 3 NT E 9 =  400 6 -23
12 Žorž - Andrijašević (7) 3 S 6 -2  200 1 -22
21 Glavić - Fabijanić (8) 2 W 9 +1  140 1 -21
22 Glavić - Fabijanić (8) 2 E A +1  140 0 -21
23 Glavić - Fabijanić (8) 3 NT N A +1 630   -1 -22
24 Glavić - Fabijanić (8) 2 S A = 110   -2 -24
17 Erceg - Žagar (3) 2 x S A -1  100 2 -22
18 Erceg - Žagar (3) 2 W 3 +1  140 1 -21
19 Erceg - Žagar (3) 4 N J +1 450   0 -21
20 Erceg - Žagar (3) 2 S K = 110   3 -18
                -18