Četvrtak
13.07.2023.

par: Doričić - Mihalović
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
13 Glad - Suljagić (6) 1 x E 9 -2 500   4 4
14 Glad - Suljagić (6) 3 NT W 7 -2 100   0 4
15 Glad - Suljagić (6) 5 S K = 600   -9 -5
16 Glad - Suljagić (6) 4 N 6 -1  50 6 1
25 Erceg - Žagar (3) 4 S 7 -2  100 1 2
26 Erceg - Žagar (3) 2 W 8 +3  200 -5 -3
27 Erceg - Žagar (3) 4 W 4 +1  450 0 -3
28 Erceg - Žagar (3) 6 N Q = 1370   -9 -12
9 Glavić - Fabijanić (8) 4 W 9 -2 200   -2 -14
10 Glavić - Fabijanić (8) 4 N 9 -4  400 8 -6
11 Glavić - Fabijanić (8) 2 E J +2  130 0 -6
12 Glavić - Fabijanić (8) 3 E Q =  140 -1 -7
5 Jovančević - Žilić (1) 3 N 10 = 140   7 0
6 Jovančević - Žilić (1) 3 W 9 -1 100   0 0
7 Jovančević - Žilić (1) 2 E 7 =  110 0 0
8 Jovančević - Žilić (1) 4 S A -1  50 -2 -2
1 Karnelutti - Starčević (4) 3 NT N 2 = 400   5 3
2 Karnelutti - Starčević (4) 3 NT W 9 +1  430 0 3
3 Karnelutti - Starčević (4) 1 NT x W A =  180 -2 1
4 Karnelutti - Starčević (4) 4 N 3 -1  100 0 1
17 Kvajo - Poklepović (2) 2 W 5 +3  200 2 3
18 Kvajo - Poklepović (2) 2 W 3 +2  170 0 3
19 Kvajo - Poklepović (2) 4 N K = 420   1 4
20 Kvajo - Poklepović (2) 2 S 8 = 110   -3 1
21 Žorž - Andrijašević (7) 3 NT S 3 -1  100 1 2
22 Žorž - Andrijašević (7) 2 N 3 = 90   6 8
23 Žorž - Andrijašević (7) 4 N A -2  200 -13 -5
24 Žorž - Andrijašević (7) 4 E A -1 50   0 -5
                -5